Sınıf Rehberi

DSC_02499

Ana Giriş ـ Güvenlik تر Deşarj Ünitesi ـ Bilgi Are Resepsiyon Ünitesi ـ Terria ـ Eczane resim Görüntüleme Ünitesi (Radyoloji ـ CT ـ MRI) spor Egzersiz Testi ـ Laboratuvar ـ Çamaşırhane ـ Mutfak ـ CSR ـ Travma ـ Fizyoterapi ve Kardiyovasküler Rehabilitasyon Kliniği & Uzmanlık Alanı: Farklı hastane klinikleri; uyku kliniği ـ ERCP

Güvenlik; Ward; Acil Resepsiyon Odası; Triatlon; Hekim Odası; C.P.R Odası; Poliklinik Odası; Acil Servis; Diyaliz; Travma

NICU; IVF; IVF; Doğumevi; Personel Restoranı; Doktorlar Dinlenme; Ofis Bölümü; Konferans Salonu; Kütüphane

Kardiyak cerrahi odaları; CCU koğuşu POST CCU koğuşu; ICU OH koğuşu Anjiyografi odaları; Post kat koğuşu (Anjiyografi)

Ameliyathaneler; Jinekolojik cerrahi servis

Cerrahi Bölüm 5

Cerrahi Bölüm 5

Bölüm 6 Dahili

Bölüm 7 Hava acil durumları için VIP ve helikopter iniş alanı hastanenin üst katında bulunmaktadır.

Unknown