Hasta Kabul Aşamaları

1- Doğum Sertifikası (doğum belgesi olmaması durumunda)

2- Doğum belgesi fotokopisi (doğum belgesi ve doğum belgesi yoksa doğum belgesinin ve ebeveyn kartının fotokopisi)

3- Bebeğin kitabının ilk sayfasının kopyası 2 kopya (sigorta kitabı yoksa annenin kitabının kopyası)

4- Hastanın başka türlü hayatta olması durumunda bir babanın rızası olması durumunda bebeğin veya çocuğun ameliyat olması gerekiyorsa, hastaneye kabul için birinci derece refakatçi (ebeveynler, kardeşler veya 18 yaşın üzerindeki çocuklar) ile hastaneye yatış günü gereklidir. Hastanın yasal vasisi için durum böyledir

1-Anjiyografik yanıtın kopyası, ekokardiyografik rapor

2- Test sonuçlarının (HIV, HCV, HBS) ve kan grubu röntgeninin bir kopyasına sahip olmak.

Gerekirse spirometri ve Doppler ultrason

4. Plavix, Aspirin, Oswex gibi antikoagülanlarınız varsa, kabul etmeden önce doktorunuza danışın.

Hastaneye yatmadan birkaç gün önce soğuk algınlığı, ateş, boğaz ağrısı, solunum, idari veya gastrointestinal enfeksiyonunuz varsa doktorunuza bildirin.

6. Kardiyak kapak cerrahisi gerekiyorsa ameliyat öncesi diş muayeneleri gereklidir.

7- Hastanın doğum belgesi ve ulusal kartının ilk kopyasına sahip olmak

8- Hasta Sigortası Kitapçığının bir kopyasını taşıma (2 kopya)

9. Yatış gününde birinci derece bir refakatçinin (baba, eş, çocuk ..) olması zorunludur

1- Hastanın doğum belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisine sahip olmak (Yaralı)

2- Araba Kartı (Sürücü)

3. Timsah

4. Kontrol noktasının tutanakları

5- Üçüncü taraf sürücü (sürücü) Tüm belgelerin, kontrol noktasının orijinaline eşit bir kopyası olmalıdır.

6. Yukarıdaki belgeleri tamamlamak için Sekreterlikten postaneye bir mektup gerekmektedir.

1- Hastanın doğum belgesi ve ulusal kartının tüm sayfalarının ve hastanın doğum belgesinin ve tüm sayfaların ulusal kartının evli kopyası için

2- Hastanın sigorta kapak sayfasının bir kopyasına sahip olmak (2 kopya)

En son ultrasonun kopyası

4. En son testlerin kopyası

5- Birinci derece bir refakatçi (baba, eş, çocuk ..) ile hastaneye yatış günü gereklidir ve hastanın eşi varsa, hastaneye yatış için rıza gereklidir.

6. Hastaneye yatış gününde tüm jinekolojik cerrahi tedavilere hasta eşlik etmelidir.

1- Hastanın doğum belgesi, nüfus cüzdanı ve eşinin ilk kopyasının tüm sayfalarda bulunması

2- Hastanın sigorta kapak sayfasının bir kopyasına sahip olmak (2 kopya)

İlk ve son ultrasonun kopyası

4. En son testlerin kopyası

5. Hastanın eşinin hastaneye yattığı gün tatmin olması için şarttır.

1- Hastanın doğum belgesinin ve nüfus cüzdanının bir kopyasına sahip olmak

2- Hastanın sigorta kapak sayfasının bir kopyasına sahip olmak (2 kopya)

Radyoloji raporunun kopyası (varsa)

4- Sınıf arkadaşı (baba, eş, çocuk ..) ile hastaneye yatış günü gereklidir

Müşterek değişim gerektiren ve sosyal güvenlik sigortası kapsamında olan hastalar söz konusu olduğunda, orijinal sigortanın ev doğum belgesinin bir kopyası gereklidir.
Ortak değiştirme gerektiren ve sağlık sigortası kapsamında olan hastaların 5 yıllık sigorta ödeme geçmişi olmalıdır (sigorta kapsamına dahil değilse, Postaneden posta almalı ve hastaneden uzman onayı almalısınız)

1- Hastanın doğum belgesinin ve nüfus cüzdanının bir kopyasına sahip olmak

2- Hastanın sigorta kapak sayfasının bir kopyasına sahip olmak (2 kopya)

Ekokardiyografi kopyası

4- BT anjiyografi (varsa)

5. En son testlerin kopyası

6. Sınıf arkadaşıyla (baba, eş, çocuk ..) hastaneye yatış günü gereklidir

Unknown