Gelecekteki gelişim

Hastane bilimin ilerlemesine ayak uydurması gerektiğinden, hastanenin esnek alanlara sahip olması ve gelecekteki gelişimi öngörmesi gerekmektedir. Tüm uzmanlar, yöneticiler ve planlamacılar esnekliğin sağlık hizmetlerinin temel bir özelliği olması gerektiğine inanmaktadır. Evrim ve teknolojinin ihtiyaçlarını karşılamak için terk edilmekten koruyun. Tabii ki, bu değişikliklerin yönünü tahmin etmek zordur. Rasht Hastanesi için, aşağıdaki diyagram gibi, gelecekteki ihtiyaçların karşılanması için kuzeybatıda gelecekteki gelişimin gelecekte eklenmesi planlanmaktadır.

92201362759pm
Unknown