Hastanenin ana hacmini bulmak

Hastane ortamında gevşeme ve sessizlik ihtiyacı ve hastaların iyileşmesi için doğru koşulları sağlaması nedeniyle, sitenin orijinal hacmi sitenin dibine ve yüksek gürültü seviyesine sahip ana bulvardan maksimum mesafeye taşınmıştır. Buna ek olarak, doğu-batı yönünde ılıman ve nemli bölgedeki iklim sorunları nedeniyle hastane binasının büyüklüğü doğuda yaklaşık 20 derecedir. Tabii ki, çalışma alanında binanın şekli de bölgenin iklimine göre tahmin edilebilir, ancak bu alandaki kısıtlamalar nedeniyle daha sınırlıdır..

92201342716pm
Unknown