راهنمای طبقات

DSC_02499

پذیرش- اطلاعات- اسکن پرونده ها- ترخیص- صندوق- بوفه- کافی شاپ- داروخانه- آزمایشگاه و پاتولوژی- تصویربرداری(رادیولوژی،MRI، CT Scan و…)- اکو و تست ورزش- درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی- آندوسکوپی- اورژانس و تریاژ- فیزیوتراپی- بازتوانی قلب- آشپزخانه- CSSD- لنژری- خیاط خانه- رختکن پرسنل

نگهبانی- صندوق اورژانس- پذیرش اورژانس- تریاژ- اتاق احیا (CPR)- اتاق عمل سرپایی- اتاق گچ- اتاق های تزریقات- اورژانس- دیالیز

بلوک زایمان- کودکان- نوزادان- NICU- درمان ناباروری (IVF)- مدارک پزشکی(اسناد پزشکی)- کارشناس بیمه- دفتر پرستاری- مدیریت- تدارکات- واحد مالی و حسابداری- دبیرخانه- کارگزینی- آموزش- بهداشت حرفه ای- کسورات- واحد فناوری اطلاعات(IT)- نمازخانه- مددکاری- اموربیماران بین الملل(IPD)- سالن همایش- رستوران-کتابخانه و اتاق جلسات- رستوران پزشکان

اتاق های عمل قلب- ICU-OH – CCU- بخش الکتروفیزیولوژی قلبی- آنژیوگرافی- پست آنژیوگرافی

اتاق های عمل جنرال ـ بخش 3

بخش مراقب های ویژه (ICU)- آنکولوژی- بخش 4

بخش 6

Unknown