درباره کمیته

  تامین و ارتقا خدمات و مراقبت های سلامت و به روز نگه داشتن دانش و مهارت اعضای تیم سلامت از مهم ترین وظایف و تکالیف هر سیستم ارائه کننده خدمات سلامت است.

  طبعاً جایگاه ویژه سیستم ارائه کننده خدمات سلامت بدلیل اینکه با موضوع سلامت افراد سروکار دارد، ایجاب می نماید که زیر ساختها ؛ فرایندها و چارچوب هایی را فراهم نماید تا باکیفیت ترین خدمات و مراقبت های سلامت به مشتریان سیستم ارائه شود.

  یکی از ابعاد اصلی خدمات و مراقبت های سلامت باکیفیت،تضمین اثربخشی بالینی این خدمات است.برای نیل به این هدف میبایست زمینه تحقق بهترین طبابت بالینی فراهم آید.لازمه دستیابی به بهترین طبابت،تضمین استناد به بهترین شواهد و مستندات بین المللی ،ملی و بومی و به روز بودن دانش و مهارت اعضای تیم سلامت در زمینه های مختلف مراقبت سلامت است.بنابراین، سیستم ارائه کننده خدمات سلامت باید امکان دسترسی به بهترین شواهد جهت تصمیم گیری و عملکرد مبتنی بر شواهد  و در نهایت دسترسی به خدمات اثربخش و ایمن را فراهم و تضمین نماید.

  یکی از راهکارهای تحقق این رسالت، تاسیس یک دپارتمان علمی ؛آموزشی و پژوهشی تحت عنوان دپارتمان مدیریت دانش و عملکرد بالینی در هر سیستم ارائه خدمات و مراقبت سلامت است که بتواند اثربخشی بالینی و ایمنی خدمات سلامت را بواسطه ارتقاء دانش و مهارت اعضای تیم، با استناد به بهترین شواهد و بالطبع بهترین طبابت بالینی ، با برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای علمی- آموزشی و پژوهشی در زمینه استفاده و تولید محصولات دانشی، تضمین نماید. این دپارتمان، اصلی ترین رکن بیمارستان در مدیریت دانش بالینی محسوب می شودکه تولید و استفاده بهینه از محصولات دانشی را در حیطه های تخصصی بالینی(پزشکی و پیراپزشکی) رهبری می کند.

  • دپارتمان مدیریت دانش و عملکرد بالینی

  دپارتمان مدیریت دانش و عملکرد بالینی با ماهیت یک واحد آموزشی – پژوهشی،یکی از مجموعه های عملیاتی بیمارستان است که در راستای عملیاتی نمودن متعالی ترین هدف نظام مراقبت سلامت، برای دستیابی به اثربخشی بالینی در بالاترین سطح در نظام ارائه خدمات سلامت در کشور  و در چرخه فرایند ارتقا مهارت ارائه کنندگان خدمات سلامت در زمینه استفاده صحیح از منابع و داده های علمی و پژوهشی، و تولید محصولات دانشی با نهادینه کردن مبانی” مدیریت خدمات بالینی ” (Clinical Governance) و ترویج “طبابت و عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد” (Evidence based medicine and practice ) ؛ بمنظور ارتقاء دانش  و مهارتهای حرفه ای اعضا تیم سلامت در تامین و ارتقا سلامت جامعه و ارائه بهترین خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی به بیماران با تاکید بر رویکردهای ” مولتی دیسیپلینری” و “ترویج کار تیمی” با رعایت موازین “اخلاق حرفه ای” فعالیت می نماید.

  دپارتمان مدیریت دانش و عملکرد بالینی بیمارستان با تکیه بر حضور و فعالیت نیروهای تخصصی کارآمد و آگاه به مسائل علمی روز؛ توانمند ،متعهد و مسئولیت پذیر در کلیه رشته های تخصصی که علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ارائه خدمات سلامت، دانش و تجارب بالینی و حرفه ای خود را در اختیار سایر اعضای تیم سلامت و جامعه قرار می دهند، در راستای ارتقاء خدمات سلامت به دنبال دستیابی به پیامدهای مورد انتظار زیر است:

  1. نهادینه کردن مبانی “رویکرد مدیریت خدمات بالینی”(Clinical Governance) در کلیه فعالیتها و سرویسهای جاری بیمارستانی.
  2. ایفای نقش موثر در ترویج و رعایت موازین اخلاق حرفه ای از سوی تمام اعضای تیم سلامت.
  3. ایفای نقش موثر در ارتقاء سلامت بیماران با ترویج ” طبابت و عملکرد مبتنی بر شواهد”(Evidence based medicine and practice ).
  4. مشارکت در ارائه بهترین رویکردهای تشخیصی – درمانی و مراقبتی با تدوین دستورالعمل های بالینی مبتنی بر شواهد برای کلیه گروه های هدف.
  5. تعامل سازنده با نظام های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی بومی ، ملی و بین المللی در سازمان دهی پروژه های تحقیقاتی با رعایت الویت های سلامت کشور و توسعه و تشویق و ترغیب پژوهش های بالینی در سطح بیمارستان.
  6. برنامه ریزی و مشارکت در امرآموزش حرفه ای اعضا تیم سلامت در تمام رده های شغلی اعم از پزشکان،پیراپزشکان و کارکنان.
  7. برقراری ارتباط موثر حرفه ای و علمی با سایر بیمارستانها در جهت ارتقاء علمی کلیه اعضا تیم سلامت.
  8. برنامه ریزی و مشارکت در ایجاد ساختار و فرایندهای مناسب برای تولید محصولات دانشی توسط تیم های تخصصی بیمارستان.
  9. نهادینه نمودن فرهنگ بکارگیری شواهد در طبابت و عملکرد بالینی روزمره.
  10. ارتقا مهارت استناد به شواهد در اعضای تیم سلامت در تصمیم گیری های بالینی.
  11. فراهم سازی امکان دسترسی بهینه به نشریات و پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر شواهد.
  12. بکارگیری نتایج تحقیقات بالینی ساختارمند به منظور کاهش مشکلات بیمارستان در ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی.
  13. نظارت بر حسن انجام فعالیتهای آموزشی – پژوهشی.
  14. پیگیری و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی جهت تحقق ایمنی و کیفیت خدمات تشخیصی- درمانی و مراقبتی و حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات انجام گرفته توسط اعضای تیم سلامت با انجام ارزیابی های دوره ای
  15. جلب مشارکت حداکثری پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت در ارائه خدمات ایمن،باکیفیت و اثربخش و متوازن با پیگیری تشکیل و فعالیت کلیه کمیته های مصوب ابلاغی از سوی وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشکی.

   

  کمیته های دپارتمان:

  • آموزش و فرهنگ سازی
  • توسعه تحقیقات بالینی
  • ارتباطات و روابط بین الملل
  • کمیته ارتقا راهبردی خدمات اورژانس
  • کمیته مرگ و میر( که جز کمیته اصلی مرگ و میر شامل 4 زیر شاخه است که عبارتند از کمیته مرگ و میر مادر،کمیته مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه،کمیته مرگ ومیر پری ناتال و کمیته احیا نوزادان)
  • کمیته پایش و سنجش کیفیت
  • کمیته اخلاق بالینی
  • کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
  • کمیته ترویج زایمان طبیعی
  • کمیته پیشگیری و کنترل عفونت
  • کمیته اقتصاد درمان
  • کمیته دارو- درمان و تجهیزات پزشکی
  • کمیته طب انتقال خون
  • کمیته بهداشت محیط
  • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  • کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا
  • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

   

  Unknown