درباره کمیته

poly_SC

هدف نهایی نظام ملی مراقبت سلامت در هر کشوری حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می باشد. موفقیت نظام سلامت در دستیابی به این هدف, به اثربخشی خدمات ارائه شده و میزان مطابقت این خدمات با اولویت های بومی و ملی بستگی دارد.اثربخشی بالینی یکی از ستون های اصلی کیفیت خدمات سلامت است. برای دستیابی به هدف متعالی اثربخشی بالینی, باید زمینه تحقق بهترین طبابت و عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد در کشور فراهم گردد. لازمه بهترین طبابت, تضمین استناد به بهترین شواهد بومی در زمینه های مختلف مراقبت سلامت می باشد. نظامی که استناد به بهترین و به روزترین شواهد بومی را فراهم و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را در عرصه عمل, تضمین می کند, نظام ملی مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد نامیده می شود. در واقع متعالی ترین هدف نظام مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد , دستیابی به اثربخشی بالینی در بالاترین سطح ممکن در نظام ارائه خدمات سلامت در کشور می باشد.

1- ارتقای مهارت ارائه کنندگان خدمات در جهت تولید محصولات دانشی
2- ایجاد ساختار و فرایند مناسب برای تولید محصولات دانشی
3- تقویت زیر ساخت های فناوری اطلاعات در بخش ارائه خدمات سلامت
4- ارتقای مهارت استناد به شواهد در ارائه کنندگان خدمات جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
5- نهادینه نمودن فرهنگ بکارگیری شواهد در طبابت روزمره
6- تضمین دسترسی به نشریات و پایگاه داده ای مبتنی بر شواهد برای کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت

Advisory-committee

نظام مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد برای دستیابی به اهداف و راهبردهای کلان از سه رویکرد نظام مند به شرح زیر تشکیل شده است:

1) نظام ملی مدیریت دانش بالینی 2) نظام ملی طبابت مبتنی بر شواهد  3) شبکه ملی یکپارچه اثربخشی بالینی

نظام ملی مدیریت دانش بالینی مجموعه اقدامات, فعالیت ها, فرایندها و ساختارهایی است که مدیریت دانش بالینی را در کشور ترویج, تسهیل و تضمین می کند. این بخش از نظام ملی مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد تلاش می کند از طریق  تحلیل و در صورت نیاز بومی سازی اطلاعات خام, بهترین شواهد را جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد فراهم نماید.
واحدهای مدیریت دانش بالینی اصلی ترین رکن نظام ملی مدیریت دانش بالینی در کشور محسوب می شوند که تولید محصولات دانش ملی را در حیطه های تخصصی بالینی هدایت می نمایند. این واحدها بر اساس مجوز فعالیت از معاونت درمان وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی فعالیت نموده و عملکردشان سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب امتیازات لازم , مجوز فعالیت شان به مدت یکسال تمدید می شود.
برخی از واحدهایی که به طور بالقوه از قابلیت ایجاد واحدهای دانش بالینی در سطح کشور برخوردارند عبارتند از معاونت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی, گروه های آموزشی دانشکده های پزشکی, مراکز پژوهشی بالینی , بیمارستان های واجد زیر ساخت های لازم برای هدایت اقدامات و فرآیندهای ترویج  و تسهیل مدیریت دانش بالینی, انجمن های علمی.

پیشنهاد می شود ساختار نیروی انسانی واحدهای مدیریت دانش بالینی دارای دو گروه عضو به شرح زیر باشد:
1) اعضاء ثابت: رئیس واحد – مدیر اجرایی واحد- مدیر پروژه – کارشناسان واحد
2) اعضاء موقت: با توجه به نوع پروژه در اجرای آن مشارکت می نمایند.

کمیته های علمی فعال در بیمارستان ها با تکیه بر حضور و فعالیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز, توانمند, متعهد و مسئولیت پذیر در کلیه رشته های تخصصی که علاوه بر انجام وظایف تخصصی, آموخته ها و تجارب بالینی و حرفه ای خود را, به بهترین وجه در اختیار سایر گروه های تخصصی و آحاد جامعه قرار می دهند, در راستای حرکت تکاملی خود به سمت و سوی ایجاد واحد مدیریت دانش بالینی می بایست به دنبال دستیابی به پیامدهای مورد انتظار زیر باشد:

1- نهادینه کردن مبانی رویکرد حاکمیت بالینی در کلیه فعالیت ها و سرویس های جاری بیمارستانی
2- ایفای نقش موثر در ترویج رعایت موازین اخلاق حرفه ای
3- ایفای نقش موثر در ارتقاء سلامت بیماران با پیشنهاد بکارگیری راهکاری evidence based  و ترویج طبابت مبتنی بر شواهد
4- مشارکت در ارائه بهترین رویکردهای تشخیصی درمانی و مراقبتی و تدوین دستورالعمل های بالینی مبتنی بر شواهد
5- تعامل سازنده با نظام های پژوهشی
6- مشارکت در آموزش حرفه ای کلیه رده های شغلی اعم از کارکنان, پرستاران, پزشکان و…
7- برقراری ارتباط موثر حرفه ای و علمی با سایر مراکز علمی – پژوهشی  و کمیته های علمی سایر بیمارستان ها در جهت ارتقاء علمی کلیه اعضای تیم سلامت

در همین راستا کمیته علمی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس در نظر دارد با هدف حرکت به سوی تامین و تضمین اثربخشی بالینی و استناد به بهترین شواهد بومی , ملی و بین المللی در زمینه های مختلف مراقبت سلامت,  اقدام به تاسیس کمیته مدیریت دانش بالینی نماید تا نقش موثر خود را در ترویج رویکرد مولتی دیسیپلینری (Multidisciplinary)  و بکارگیری راهکارهای Evidence –based و تدوین دستورالعمل های بالینی مبتنی بر شواهد ایفا کند.

Unknown