نظرسنجی بیماران بین الملل

اطلاعات پایه

معرفی پرستار
برخورد و رفتار پرستاران با بیمار
به موقع حاضر شدن پرستار و یا سایر پرسنل بر بالین بیماردرزمان اعلام نیاز
انجام مراقبتهای پرستاری با دقت و صبر و حوصله و بصورت منظم و به موقع
میزان تجربه و تخصص پرستاران
ارائه آموزش‌ها و توضیحات لازم درخصوص مقررات بخش /امکانات و تسهیلات/زنگ احضار پرستار
ارائه آموزشهای لازم درخصوص بیماری/ داروها و سایر اطلاعات مورد نیاز مراقبتی و .... از سوی پرستار
معرفی پزشک
برخورد و رفتار پزشکان
ویزیت پزشک با دقت و حوصله و حداقل یکبار در روز
میزان تخصص و تجربه پزشک
ارائه آموزشها و توضیحات لازم درخصوص روند بیماری/ راه های درمانی و تشخیصی
اخذ رضایت آگاهانه و ارائه توضیحات لازم از سوی پزشک
برخورد پرسنل خدماتی و کمک بهیار
قابل شناسایی بودن پرسنل از نظر لباس و کارت شناسایی
رعایت حریم خصوصی بیماران توسط کارکنان
برخورد کادر بیمارستان با ارزش های شخصی و اعتقادی شما
تمیز،منظم اراسته بودن بخش و اتاق
آرام و ساکت بودن بخش
امکانات و تسهیلات موجود در اتاق
تهویه هوا
کمیت و کیفیت غذاهای اصلی
کمیت و کیفیت میان وعده ها
ارائه توضیحات و آموزشهای لازم درخصوص تغذیه و رژیم غذایی توسط کارشناس تغذیه
واضح و کافی بودن علائم راهنما و تابلوها
محتویات ساک بهداشتی و نحوه ارائه ان به شما
کیفیت و تمیزی و بهداشتی بودن البسه و ملحفه
نحوه برخورد و رفتار پرسنل توزیع غذا
ارائه خدمات تصویربرداری با زمان انتظار مناسب
ارائه خدمات آزمایشگاهی بصورت صحیح و توسط نیروی کارورزیده
طول مدت انتظار پذیرش تا حضور در بخش
طول مدت انتظار تا ترخیص
برخورد نیروهای نگهبانی و رعایت مقررات در ساعات ملاقات
مقایسه بیمارستان با سایر مراکز درمانی دولتی و خصوصی
معرفی بیمارستان به سایر دوستان و اشنایان جهت دریافت خدمات
Unknown