توپوگرافی

بررسی شرایط اقلیمی استان گیلان

ارتفاعات استان گیلان را می توان به دو گروه عمده و اساسی تقسیم نمود :

گروه اول بخشی از ارتفاعات سلسله جبال البرز بوده که با قرار گرفتن در جنوب استان گیلان این منطقه را از فلات مرکزی ایران جدا ساخته است . شهرستان رشت در شمال این بخش از ارتفاعات استان قرار گرفته و از ارتفاع کمی برخوردار است .

گروه دوم که در امتداد شهرستان تالش واقع شده اند و گیلان را از آذربایجان جدا می سازند. شهرستان های این نواحی عموماً کوهستانی بوده و تنها نوار باریکی از آنها در جوار دریا قرار دارد. بخش شمالی شهرستان رشت در ارتفاع کمتری از سطح دریای آزاد واقع شده و نقاطی از آن به صورت مرداب و باتلاق در آمده است . به طور کلی با حرکت از شمال به جنوب استان گیلان ، ارتفاع از سطح دریا افزوده   می شود تا بالاخره در مناطق مرتفع جنوبی به وسیله سد عظیم سلسله جبال البرز مسدود می شود.

Unknown