پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی همراه بیمار

اطلاعات پایه
تابلو و علائم راهنما در سطح بیمارستان
تهویه هوا و سرمایش/گرمایش
طرحی و معماری فضای اتاق و بخش
روشنایی اتاق
امکانات وتسهیلات موجود در اتاق
رنگ بندی و نور اتاق و بیمارستان
راه های فرار و علائم تصویر و نوشتاری راهنما
نظافت اتاق بیمار و سطوح
نظافت فضاهای عمومی و بخش
نظافت سرویس های بهداشتی
کیفیت و کمیت غذا و میان وعده
تعداد نیروهای کادر درمانی بخش
تعداد نیروهای کادر خدماتی
ساعات ملاقات و برخوردهای نیروهای پشتیبانی
مهیا بودن و دراختیار گذاشتن کلیه تجهیزات و داروهای مورد نیاز بیمار در داخل بیمارستان
رعایت حریم خصوصی و رفتار توام با احترام نیروها
ارائه اطلاعات و آگاهی لازم درخصوص هزینه ها و ترخیص
وجود ارتباط مناسب و توام با احترام و مهربانی نیروها با بیمارو پاسخگویی به نیازها
وجود ارتباط مناسب و توام با احترام و مهربانی پزشک با بیمارو پاسخگویی به نیازها
رضایت از خدمات ازمایشگاه
رضایت از خدمات تصویربرداری
وجود امکانات وتسهیلات درون بیمارستانی بوفه، کافی شاپ،پارک و ...
فراهم بودن پمفلتهای اموزشی و برقراری ارتباط مطلوب برای انتقال اطلاعات درخصوص بیماری و ...
معرفی این مرکز به سایر دوستان و اشنایان برای دریافت خدمات
امتیاز بیمارستان در قبال سایر بیمارستانهای دولتی و خصوصی
Unknown