پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی از درمانگاه

اطلاعات پایه
مدت زمان انتظار برای ویزیت توسط پزشک
رسیدگی و گذاشتن وقت کافی برای ویزیت بیمار از سوی پزشک
پاسخگویی و راهنمایی پزشک نسبت به سوالات طرح شده بیمار
رعایت اصول عدم ویزیت همزمان دو یا چند بیمار در یک زمان
پوشش دهی مناسب ایام و ساعات هفته در برنامه درمانگاه
پاسخگویی و حسن برخورد مسئول درمانگاه
رعایت حریم خصوصی بیمار در زمان ویزیت و فراخوان به اتاق پزشک
رعایت وقت و نوبت داده شده
رضایت مندی از نحوه نوبت دهی
تکریم ارباب رجوع
وجود فضای کافی و مناسب انتظار
راهنمایی صحیح بیمار و کافی بودن تابلوها و علائم راهنما
فضا ، اتاق ها ، تسهیلات و امکانات درمانگاه
نظافت و تمیزی درمانگاه
معرفی بیمارستان به سایر دوستان و اشنایان جهت دریافت خدمات
Unknown