مكتبة الاطباء

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان 1397

اصلاحیه استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی (رادیوگرافی پانورامیک) – آذر ماه 1397

پروتکل درمان و راهنمای تجویز داروهای بیماری ام اس- MS – 1397

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی 1397

اصلاحیه استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی (رادیوگرافی پانورامیک) – آذر ماه1397

شناسنامه و استاندارد خدمت هیسترکتومی رادیکال از راه شکم

استاندارد خدمت درمان مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی جهت ارائه خدمات قلب و عروق

توانبخشی در بیماران ام اس

فرایند تزریق خون

اندیکاسیون تجویز داروی اوسلتامی ویر

سونوگرافی NT با یا بدون NB

آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل  EMG و مانومتری

ترمیم انتروسل از راه شکم

ترمیم انتروسل از راه واژن

پارشیال کولپوکلایزیس (لفورت) ، توتال کولپوکلایزیس

ترمیم نقص پروگزیمال واژن و پری سرویکال از راه واژن

هیسترکتومی واژینال با ترمیم کمپارتمانهای قدامی، خلفی با و بدون گرافت (با ترمیم انتروسل با ترمیم پرینه)

پرینئوپلاستی، ترمیم پرینه

اکسزیون استامپ گردن رحم از راه واژن

 کولپورافی (ترمیم کمپارتمان) خلفي ترمیم ركتوسل با يا بدون پرينورافي

کولپورافي (ترمیم کمپارتمان)  قدامي – خلف

Unknown