فرهنگ ایمنی

همکار گرامی
با سلام
ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی/سرکارعالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و براساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار

گرفته است.

لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید.
سن
سابقه کار در بیمارستان
سابقه کار د ر بخش/واحد محل خدمت فعلی
متوسط ساعت کاری شما در هفته
سابقه کار در مراکز درمانی (سال)
دانشگاه محل تحصیل
نوع شیفت
هنگامی که اشتباهی رخ می دهد ولی پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح می شود. این قبیل موارد چقدر گزارش می شود؟
هنگامی که اشتباهی رخ می دهد و به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند. این قبیل موارد چقدر گزارش می شود؟
هنگامی که اشتباهی رخ می دهد که می تواند منجر به آسیب زدن به بیمار شود ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد. این قبیل موارد چقدر گزارش می شود؟
تنها شانس و اقبال باعث می شود اتفاقات جدی تر نیفتد.
ایمنی بیمار هیچگاه برای کارهای بیشتر فدا نمی شود.
در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد.
سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز اخطار به خوبی عمل می کنند.
سرپرستار این واحد زمانی که مشاهده می کند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند.
سرپرستار این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند.
زمانی که فشار کار زیاد می شود سرپرستار از ما میخواهد که سریعتر کار کنیم. حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار) باشد.
سرپرستار این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد نیز رخ می دهد چشم پوشی میکند.
کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند.
در اینجا اشتباهات منجر به تغییرات مثبت می شود.
پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
کارکنان این واحد از یکدیگر حمایت میکنند.
زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد است همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شودیم تا به کمک هم آن را انجام دهیم.
در این واحد کارکنان با یکدیگر با احترام برخورد می کنند.
زمانی که یک قسمت از این واحد با کار زیادی روبه روی می شود سایر قسمت های واحد به کمکش می شتابند.
کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند آزادانه و به صراحت لب به سخن می گشایند.
کارکنان می توانند آزادانه تصمیمات و اقدامات مسؤلین را مورد پرسش قرار دهند.
کارکنان زمانیکه احساس می کنند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.
به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد بازخورد داده می شود.
ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد مطلع هستیم.
در این واحد ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم .
کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آنها طرز فکر تغییر کرده و بگونه ای دیگر به آنها نگریسته شود.
وقتی حادثه ای گزارش می شود احساس می شود که بیشتر در مورد شخص نوشته می شود تا خود مسئله.
کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی شان درج شود.
تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشند.
کارکنان در این واحد ساعت های طولانی را کار می کنند.(بیش از زمان کار ایده آل پرسنل برای مراقبت از بیمار).
ما از کارکنان موقت (ساعتی) بیش از حد استاندارد (ایده آل برای مراقبت از بیمار) استفاده می کنیم.
ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم. یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم.
مدیریت بیمارستان جو کاری را به وجود آوردهاست که ایمنی بیمار را ارتقاء می بخشد.
اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد که مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جز اولویت هاست.
به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از وقوع رخداد یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیماره علاقمند شده و توجه نشان می دهد.
واحدهای بیمارستانی به خوبی با هم هماهنگ نیستند.
همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد.
کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان نا خوشایند است.
واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند.
درهنگام جابه جایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیزها از قلم بیفتد.
اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست می رود(گم می شود).
اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکلی به وجود می آید.
تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند.
به طور کلی وضعیت ایمنی بیمار را در بخش/واحد محل کار خود در بیمارستان چگونه ارزیابی می کنید؟
طی یک سال گذشته شما چند مورد گزارش وقایع ناخواسته تکمیل و ارسال نموده اید؟

Unknown