فرم بیمارستان

92201335010pm

در طراحی بیمارستان جنرال بر خلاف بسیاری از ساختمان هایی که دست طراح در ارائه فرم باز می باشد، بسیاری از عملکردها می بایست در طرح اولیه یا کانسپت معماری پروژه مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی در شکل گیری ایده پروژه بخش های اصلی پروژه ( بستری ، اتاق عمل ، مراقبت های ویژه ، اورژانس ، بخش های تشخیصی ، زایمان … ) و روابط میان آنها باید مورد توجه قرار گیرد ولی بدان معنا نیست که معماری بیمارستان می بایست بصورت خشک و صرفاً عملکردی طراحی گردد ، بلکه طراح یک گام جلوتر از سایر ساختمان های عمومی می بایست تمامی حواس خود را معطوف به قرارگیری صحیح عملکردها در کنار بوجود آوردن فرم زیبا به کار گیرد. همانطور که در مطالعات به صورت عمومی اشاره شده است بیمارستان ، محلی برای بیمار نیست بلکه محلی برای آسودگی از بیماری است . در نتیجه بر طبق مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت گرفته است مثل فرم ، نور ، طراحی داخلی … و بطور کلی به وجود آوردن فضایی هماهنگ متشکل از تمامی اجزاء معماری از برون تا درون ، می بایست به صورت هماهنگ و فارغ از چهارچوب خشک عملکردی ( با در نظر گرفتن کامل آن ) طراحی گردد. در طراحی بیمارستان پارس رشت ایده اولیه پروژه با توجه به سایت پروژه و دید و منظر اطراف و نوع ساختمان که یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی می باشد ، طراحی گردیده است و در طرح اولیه آن ایجاد یک فرم زیبا در کنار پاسخگویی به تمامی عملکردها مورد نظر طراحان پروژه بوده است . همچنین با استفاده از آتریوم که باعث بوجود آوردن یک فضای تهی در داخل بیمارستان که خود باعث ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین فضاها خواهد بود ، دیده شده است و این فضای پر نور و باز از نظر روحی و روانی آسایش خاطری را برای بیماران  و همراهان ایجاد خواهد نمود. نکته دیگری در طراحی بیمارستان مورد نظر بوده است ایجاد اعتماد برای همراهان بیمار می باشد که در صورت مواجه شدن با یک ساختمان متفاوت و مدرن که مسلماً اولین نشانه بصری مراجعین به بیمارستان است ، اطمینان خاطری در ذهن مراجعین  به بیمارستان درجهت معالجه شدن ایجاد نماید.

Unknown