فرم استخدام

مشخصات فردی
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
مشخصات معرف:
سوابق کاری
آیا محدودیتی برای کار در شیفت های مختلف دارید؟
ضمیمه فایل رزومه


Unknown