رسالت، چشم انداز و ارزشها

بیمارستان پارس در راستای تامین و ارتقا سطح سلامت جامعه،ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردهای انسانی و تجهیزاتی در فضایی آرام و مطلوب را ؛ جهت کسب رضایتمندی حداکثری و ارتقا مستمر کیفیت خدمات با شعار سلامتی، شادی و امید برای همگان رسالت خویش قرارداده است

ما برآنیم که تا سال 1414،بعنوان برترین بیمارستان دوستدار ایمنی در شمال کشور و الگوی موفق بیمارستانی در سطح ایران باشیم

  • بیمار محوری و رعایت کرامت انسانی
  • رعایت الزامات بیمارستان سبز و دوستدار محیط زیست
  • رعایت ارزشها و استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی،دوستدار کودک و دوستدار مادر
  • کارگروهی و استفاده از خردجمعی
  • جلب رضایتمندی بیمار،همراه و کارکنان
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری
Artboard 110
Unknown