بیمه ها و سازمان های طرف قرارداد

فهرست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان پارس:

 • 1- SOS
 • 2- البرز
 • 3- ایران
 • 4- آتیه سازان
 • 5- آسیا
 • 6- آرمان
 • 7- بانک توسعه صادرات
 • 8- بانک صادرات
 • 9- بانک صنعت معدن
 • 10- بانک تجارت
 • 11- بانک سپه
 • 12- بانک کشاورزی
 • 13- بانک مسکن
 • 14- بانک ملت
 • 15- بانک ملی
 • 16- بنیاد پانزده خرداد
 • 17- پارسیان
 • 18- تامین اجتماعی
 • 19- تجارت نو
 • 20- تصادف جاده ای
 • 21- تعاون
 • 22- دانا
 • 23- دانشگاه آزاد اسلامی
 • 24- دی
 • 25- رازی
 • 26- سامان
 • 27- سرمد
 • 28- سلامت
 • 29- سینا
 • 30- صدا و سیما
 • 31- کارآفرین
 • 32- کانون سردفتران و دفتریاران
 • 33- کوثر
 • 34- ما
 • 35- ملت
 • 36- معلم
 • 37- میهن
 • 38- نوین
 • 39- نیروهای مسلح

 

Unknown