برنامه هفتگی پلی‌کلینیک

جهت اخذ نوبت از پلی‌کلینیک بیمارستان پارس لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

نوبت دهی

Unknown