بخش 5 (داخلی)

بخش داخلی واقع در طبقه ۵ بیمارستان پارس با تعداد ۲۲ تخت فعال و با حضور متخصصین قلب  و عروق، داخلی، گوارش، عفونی، نورولوژی، نفرولوژی و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات روز دنیا  در تمام شبانه روز آماده ارائه خدمات گسترده می باشد.

ارائه مراقبت به بیماران با مشکلات تنفسی
ارائه مراقبت به بیماران دیابتی
ارائه مراقبت به بیماران عفونی
ارائه مراقبت به بیماران  با مشکلات گوارشی
ارائه مراقبت به بیماران دچار آسیب های مغزی(CVA)
ارائه مراقبت به بیماران دچار آسیب های کلیوی و…. میباشد

Optimized-IMG_A9670
Unknown