بخش 4 (جراحی)

بخش جراحی ۴ واقع در طبقه ی چهارم بیمارستان و روبروی بخش های ICU و انکولوژی می باشد.این بخش دارای ۱۰ اتاق دوتخته و سه اتاق تک تخته و دارای دو ایستگاه پرستاری می باشد و پزشکان جراح عمومی، متخصص چشم، متخصص ارتوپدی، متخصص اورولوژی، جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات و پزشکان داخلی به بیماران بستری در این بخش خدمات سلامت ارائه می نمایند.

ارائه ومراقبت از انواع جراحی ها شامل کانسر پستان، کانسر معده، کانسر پانکراس، انسداد روده، هموروئید، فیستول آنال، کیست پایلونیدال، هرنی، تعویض مفصل زانو، تعویض مفصل هیپ، شکستگی فمور، انواع شکستگی ها، لامینکتومی، دیسک سرویکال، شنت گذاری، بیماران چشمی(کاتاراکت، ویترکتومی و….) پیوند انگشت، آمپوتاسیون پای دیابتی، ACL ،TUL ، PNL ،TURP ، TURBT،TESE ، واریکوسل

Optimized-IMG_A9674
Unknown