آنژیوگرافی

بخش آنژیوگرافی واقع در طبقه دوم بیمارستان  روبروی بخش اتاق عمل جراحی قلب می باشد؛ با یک درب  ورودی مشترک با بخش پست آنژیوگرافی که در ابتدای ورودی بخش پذیرش آنژیو گرافی واقع شده است، این بخش دارای یک دستگاه آنژیوگرافی و یک تخت ریکاوری می باشد وجهت سهولت انتقال بیماران از داخل کت لب  به بخش پست آنژیو گرافی  متصل می باشد؛ این بخش دارای پزشکان متخصص قلب -اینترونشنال کاردیولوژیست و فوق تخصص اکو کاردیوگرافی می باشد.

آنژیو گرافی عروق کرونر
آنژیوپلاستی عروق کرونر
آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی رنال ؛کاروتید؛ شرائین مغز؛ اندام تحتانی
بستن ASD;PDA
تعبیه پیس میکرهای تک حفره ای؛ دوحفره ای؛ سه حفره ای؛ CRT
بستن کویل
و همچنین این بخش آمادگی پذیرش بیماران MI را به صورت پرایمری دارد
Optimized-IMG_A9735
Unknown