انتشارات و مجله پارس

یکی از فعالیت های مهم و قابل تقدیر همکاران گرامی ارائه و نشر مجله تخصصی بیمارستان پارس می باشد

لازم به ذکر است از آنجا که حجم فایل های ارائه شده بالا می باشد کمی صبر پیشه کنید، با تشکر

Unknown