۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مردادaccess_time
Englishالعربية

موقعیت جغرافیایی بیمارستان در Google Map