۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشتaccess_time
Englishالعربية

موقعیت جغرافیایی بیمارستان در Google Map