۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمنaccess_time
Englishالعربية

موقعیت جغرافیایی بیمارستان در Google Map