۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

سهام بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس در زمینی به مساحت تقریبی 18/000 متر مربع با زیر بنائی حدود 26/000 متر مربع به آدرس : رشت - بلوار شهید قلی پور بنا گردیده و متعلق است به شرکت گروه پزشکی و تحقیقاتی طب زیست بنیان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 10250 مورخ 84/07/07. با ارائه سهام شرکت به پزشکان محترم ، مالکیت شرکت (کلیه دارائی ها اعم از بیمارستان و تجهیزات مربوطه) از موسسین به سهامداران انتقال خواهد یافت .
 
 لیست سهام قابل عرضه دراین مرحله
ردیف رشته های تخصصی و فوق تخصصی ملاحظات
1 جراحی گوش وحلق وبینی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
2 جراحی ارتوپدی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
3 جراحی چشم هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
4 جراحی اورولوژی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
5 جراحی زنان و زایمان هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
6 جراحی عمومی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
7 جراحی فک و صورت هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
8 فوق تخصص جراحی توراکس هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
9 فوق تخصص جراحی اطفال هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
10 فوق تخصص جراحی پلاستیک هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
11 جراحی قلب هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
12 فوق تخصص  بیماریهای کلیه(نفرولوژی) هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
13 بیهوشی درد هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
14 بیهوشی   ICU هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
15 فوق تخصص نوزادان هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
16 متخصص اطفال هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
17 فوق تخصص ریه هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
18 پزشکی قانونی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
19 شنوایی سنجی هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
20 تغذیه و رژیم درمانی ( دکترای تغذیه ) هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
21 فوق تخصص خون هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
22 فوق تخصص خون اطفال هر سهم تخصصی معادل ده سهم شرکت طب زیست بنیان
     
 

نحوه پرداخت ارزش سهام برای کلیه سهام های عرضه شده :
• 50٪ هنگام عقد قرارداد
• 30٪ طی 6 قسط ماهانه یکماه بعد از عقد قرارداد
• 20٪ هنگام انتقال قطعی سهام در اداره ثبت شرکتها
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر با شماره 33116828-013 تماس حاصل فرمائید.
                                          
                                                                                                             گروه پزشکی و تحقیقاتی طب زیست بنیان