۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

گروه فوق تخصص جراحی قلب

گروه فوق تخصص جراحی قلب

دکتر حیدر دادخواه تیرانی

رشت،چهارراه گلسار،خیابان نواب، کوچه میلاد،ساختمان مهناز،طبقه اول  تلفن : 33234567 - 013
آقای دکتر نصیر نصیری شیخانی
رشت ، چهار راه حشمت ، کلینیک فوق تخصصی بیمارستان دکتر حشمت رشت  33669064 - 013