۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

پوشش گیاهی و فضای سبز رشت

بررسی پوشش گیاهی اراضی اطراف مراکز جمعیتی در هر شهری بدون توجه به مطالعات فیزیکی خاک امکان پذیر نمی باشد. اهمیتی که فضای سبز از نظر اکولوژیکی در جهت تعادل محیط زندگی دارند ، مطالعه خاک و پوشش گیاهی را ارزش بخشیده اند. زیرا که خاک پوشش گیاهی در یک شهر ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. بر این اساس ایجاد فضای سبز در هر شهری منظر سازی محیط های انسانی و تلطیف هوا را منجر می گردد.
شهر رشت از جمله شهرهایی بوده که از ویژگی های اقلیمی منحصر به فردی برخوردار است که موجب پیدایش جنگل های حاشیه ای ، باغات و مزارع فراوانی در حواشی شهر شده است ، به طوری که هم اکنون با وجود توسعه و ساخت و سازهای شهری و تخریب باغات ـ مزارع و جنگل های حاشیه شهر ، بخش مهمی از سرانه فضای سبز را چنین محدوده هایی به خود اختصاص داده اند که به آن ها فضای سبز موثر اتلاق   می شود و در مقابل آن محدوده هایی هستند که متولیان فضای سبز شهری ایجاد و نگهداری می نمایند. که فضای سبز مفید نامیده می شوند و شامل پارک های عمومی ، محله ای ، گل باغ ها ، میادین ، بلوارها ، درختکاری ها و فضای سبز حاشیه خیابان و ... باشد.
شهر رشت طی سال های گذشته ، صرف نظر ار فضای سبز و باغات اطراف شهر که غالب آن ها خصوصی بوده و مردم عادی نمی توانستند از آنها استفاده کنند و سرانه فضای سبز عمومی مفید برای هر نفر 8/0 مترمربع بوده است. اما در حال حاضر این شهر دارای سرانه 2.43 مترمربع می باشد که این سرانه برای شهری مانند رشت که از ویزگی های اقلیمی خاص و موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار است ، بسیار اندک می باشد. بر این اساس باید تا حد امکان حداقل سرانه 15 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شود.
برای افزایش سرانه مطلوب در این شهر باید به تحقیق و پژوهش بهای بیشتری داد و از گونه های بومی حداکثر استفاده را نمود . بدین منظور به گونه های گیاهی متناسب با و سازگار با اقلیم رشت به صورت اجمالی اشاره می گردد:
  1.  سوزنی برگ ها : سرو نقره ای ، کاج بادامی ، سرو خمره ای ، کاج تدا و...
  2.  درختان جنگلی و پهن برگ : پهن برگ آزاد ، نارون ، انجیلی ، بلوط ، عرعر ، ون ، افرای شیر دار ، چنار ، توسکا ، سفید پلت و ...
  3. درختان و درختچه های زینتی : ارغوان ، توری ، کتوناقر ، یاس زرد ، ختمی ، پیراکاتنا و ...
  4. درختچه های دیواره ای و پرچینی : ترون ، انواع شمشاد ، زرشک زینتی ، کیش و ...
  5. نشاها : گل نار ، آهار ، جعفری ، بنفشه ، همیشه بهار و ...