۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

پذیرش بیماران زایمانی

مراحل پذیرش بیماران زایمانی

مدارک مورد نیاز جهت بستری زایمان:
1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار و همسر بیمار تمام صفحات
2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)
3- کپی اولین و آخرین سونوگرافی
4- کپی آخرین آزمایشات
5- حضور همسر بیمار جهت رضایت در روز بستری الزامی می باشد.