۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذرaccess_time
Englishالعربية

پذیرش بیماران جراحی قلب باز

مراحل پذیرش بیماران جراحی قلب باز

مراحل پذیرش بیماران  عمل جراحی قلب

1- همراه داشتن کپی جواب آنژیوگرافی، گزارش اکوکاردیوگرافی
2-  همراه داشتن کپی جواب آزمایشات  (HIV , HCV , HBS) و گروه خونی عکس رادیوگرافی،
3- در صورت لزوم اسپیرومتری و سونوگرافی داپلر به همراه داشته باشید
4- در صورت داشتن داروهای ضدانعقادی مانند پلاویکس،آسپیرین،اوسویکس قبل از بستری شدن با پزشک هماهنگ کنید.
5- اگر چند روز قبل از بستری دچار سرماخوردگی ،تب،گلودرد،عفونت تنفسی،اداری یا گوترشی ب.وده اید به پزشک خود اطلاع دهید.
6- در صورت نیاز به عمل جراحی دریچه قلبی انجام معاینات دندان پزشکی قبل از عمل الزامیست.
7- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار
8- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)
9-در روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد