۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

پذیرش بیماران جراحی زنان

مراحل پذیرش بیماران جراحی زنان

مدارک مورد نیاز جهت بستری بیماران جراحی زنان

1- همراه داشتن کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمار وبرای متاهلین کپی شناسنامه و کارت ملی همسر بیمار تمام صفحات
2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)
3- کپی آخرین سونوگرافی
4- کپی آخرین آزمایشات
5- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد و در صورت متاهل بودن حضور همسر بیمار جهت رضایت بستری الزامی می باشد
6- پیشنهاد می شود تمام مدارک درمانی جراحی زنان و زایمان در روز بستری همراه بیمار باشد