۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذرaccess_time
Englishالعربية

موقعیت جغرافیایی بیمارستان در Google Map