۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

مدیریت پرستاری


 خانم نزهت رازدار - مدیر خدمات پرستاری بیمارستان پارس
                    کارشناس پرستاری
سوابق علمی و مدیریتی  :
  •  فارغ التحصیل دانشگاه آذرآبادگان تبریز
  • پرستار در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی تبریز سال 1353 لغایت 1355
  •  مربی آموزشگاه بهیاری سال 1355 لغایت 1358
  •  سرپرستار بخش ترمیمی بیمارستان توتونکاران رشت سال 1358 لغایت 1363
  • سرپرستار بخش زایمان سال 1363 لغایت 1370
  •  مترون پورسینا سال 1370 لغایت 1376 مدیرخدمات پرستاری بیمارستان پورسینا رشت
  •  رئیس اداره  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان  سال 1376 لغایت 1380
شماره تماس دفتر پرستاری : 33126165-013    داخلی1131

شماره تلفن همراه : 09113874470

                همکاران دفتر پرستاری بیمارستان پارس
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
شکوفه ثابت دیزکوهی سوپروایزر آموزشی کارشناس  ارشد آموزش پرستاری
گرایش داخلی و جراحی
فاطمه موسویان سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
خدیجه عبدالحسین زاده سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
زهرا صدیق طلب سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
فاطمه محجوب سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
سکینه قره چمن سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
حمید رضا مسلمی سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری
ثریا حقیر خطیبی سوپروایزر کنترل عفونت کارشناس پرستاری
نسترن نعمت الهی منشی ----
شماره تماس :    33126165داخلی1129