۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذرaccess_time
Englishالعربية

فرایند ترخیص بیماران

فرایند ترخیص
  •  صدوردستور ترخیص توسط پزشک معالج بعد از معاینه بیمار
  •  تکمیل کردن پرونده و رفع نقص توسط پرستار و منشی بخش
  •  تحویل دادن یک نسخه از خلاصه پرونده بیمار توسط منشی به همراه بیمار
  • ارسال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی بخش
  •  استعلام بیمه و خدمات، دارو و لوازم مصرفی توسط متصدی ترخیص
  •  صدور صورتحساب و ارجاع به صندوق جهت تسویه حساب بیمار
  •  درصورت درخواست بیمار جهت دریافت مدارک مورد نیاز سایر بیمه های تکمیلی،بیمار یا همراه درجه یک بیمار، 48 ساعت بعد از ترخیص با همراه داشتن آخرین قبض پرداختی و مدارک هویتی به بخش مدیریت اطلاعات سلامت واقع در طبقه اول بیمارستان مراجعه می نماید