۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهرaccess_time
Englishالعربية

عوامل اقلیمی و جانمایی طرح

سواحل دریای خزر با آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان ، از جمله مناطق معتدل محسوب  می شود. این منطقه که بصورت نواری بین رشته کوه های البرز و دریای خزر محصور شده ، از جلگه های پستی تشکیل شده است که هرچه به طرف شرق پیشروی می کند ، رطوبت و اعتدال هوای آن کاهش می یابد .در حقیقت ، رشته کوه های البرز که حد فاصل دو آب و هوای متضاد هستند ،   جلگه های پست خزر را از فلات مرکزی جدا می کنند . از جمله ویژگیهای اقلیم ، رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است دمای هوا در روزهای تابستان معمولاً بین 25 تا 30 درجه سانتیگراد و شب ها بین 20 تا 23 درجه سانتیگراد و در زمستان معمولاً بالای صفر است. در این منطقه ، بارندگی بسیار زیاد و در تابستان به صورت رگبار است .
رشت در منطقه C  ( معتدل و مرطوب Subtropical ) از دسته بندی کوپن واقع است .میانگین سالانه دما در شهرستان رشت، مركز استان گیلان ۱۵.۸ درجه سانتی گراد است. در این شهرستان میانگین دمای هوا در سردترین ماه سال در دی ماه ۶.۶، در بهمن ماه نیز ۶.۶ و در اسفند ماه ۹ درجه سانتی گراد است. با فرا رسیدن فصل بهار به تدریج بر دمای هوا افزوده شده و مقدار آن در فروردین به ۱۴.۲، در اردیبهشت به ۱۹.۱ و در خرداد به ۲۳ درجه می رسد.
در فصل تابستان به سبب وجود رطوبت زیاد در هوای رشت، دمای هوا افزایش چشمگیری نداشته و مقدار آن در تیر ماه به ۲۵.۱، در مرداد به ۲۴.۸ و در شهریور ماه به ۲۲ درجه می رسد. با شروع فصل پائیز كاهش دمای هوا كه پس از تیر ماه آغاز گردیده بود، با شتاب بیشتری تداوم یافته و مقدار آن در مهر ماه ۱۷.۳ ، در آبان به ۱۲.۷ و در آذر به ۸.۷ درجه می رسد. میانگین حداقل دمای هوای رشت در سردترین ماههای سال در آذر ماه ۴.۱ ، در دی ماه ۲.۱ ، در بهمن ماه ۲.۴، و در اسفند ماه ۵ درجه سانتی گراد است و در هیچیك از ماههای سرد سال میانگین حداقل دمای این شهر به كمتر از ۲ درجه نمی رسد. میانگین حداكثر دمای هوای رشت در گرمترین ماههای سال در خرداد ۲۸.۱ ، در تیر ماه ۳۵.۳، در مرداد ماه ۲۹.۸ و در شهریور ماه ۲۶.۷درجه است.
كمترین دمای رخ داده در طول دوره آماری ۴۰ ساله رشت ۱۹- و بیشترین دمای بوقوع پیوسته برابر ۳۷.۶+ درجه سانتی گراد بوده است كه این امر بیانگر مصون بودن رشت از سرماهای شدید و گرماهای طاقت فرسا است.
در شهرستان رشت میانگین دمای هوا در فصل بهار ۱۸.۷، در فصل تابستان ۲۳.۹ و در فصل پاییز ۱۲.۹ و در فصل زمستان ۷.۴ درجه است. در این شهرستان دی و بهمن با میانگین ۶.۶ درجه سردترین ماههای سال و تیر ماه ۲۵.۱ درجه سانتی گراد گرمترین ماه سال است.