۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

صدور گواهی ولادت

ضمن تبریک به والدین گرامی، جهت دریافت شناسنامه نوزاد بر اساس مراحل زیر اقدام نمائید

مراحل صدور گواهی ولادت

1-بعد از تولد نوزاد، برگ آپکار توسط بخش نوزادان به مسئول صدور گواهی ولادت تحویل داده می شود
2-پدرنوزاد با در دست داشتن اصل وفتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود و همسر به مسئول صدور گواهی ولادت  در طبقه اول بخش زایمان مراجعه می نماید.
3-در صورت ساکن بودن  در شهررشت، برگه رسید به پدر بیمار تحویل داده  می شود و در صورتی که خانواده نوزاد ساکن شهرستان باشند اصل گواهی ولادت تحویل اولیاء شده  تا در صورت مراجعه به ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه ارائه دهند