۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر

توپوگرافی سایت

به طور کلی شهر رشت در دشت واقع شده و مسطح بوده و شیب چندانی ندارد. سایت بیمارستان رشت نیز هم چنین بدون شیب بوده و اختلاف کدهای ارتفاعی در بالاترین و پایین ترین نقطع سایت بین 99 تا 100 می باشد که حدود 5/0 و گاهی در بعضی قسمتها تا 1 درصد شیب دارد که قابل چشم پوشی بوده و در طراحی تاثیر چندانی ندارد.
تمام حقوق برای بیمارستان پارس محفوظ است. ارجاع و استفاده موردی از مطالب در دیگر سایت ها و رسانه های الکترونیک تنها با ذکر نام و درج لینک به همان مطلب .