۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

توپوگرافی

 ارتفاعات استان گیلان را می توان به دو گروه عمده و اساسی تقسیم نمود .
  1. گروه اول بخشی از ارتفاعات سلسله جبال البرز بوده که با قرار گرفتن در جنوب استان گیلان این منطقه را از فلات مرکزی ایران جدا ساخته است . شهرستان رشت در شمال این بخش از ارتفاعات استان قرار گرفته و از ارتفاع کمی برخوردار است .
  2. گروه دوم که در امتداد شهرستان تالش واقع شده اند و گیلان را از آذربایجان جدا می سازند. شهرستان های این نواحی عموماً کوهستانی بوده و تنها نوار باریکی از آنها در جوار دریا قرار دارد. بخش شمالی شهرستان رشت در ارتفاع کمتری از سطح دریای آزاد واقع شده و نقاطی از آن به صورت مرداب و باتلاق در آمده است . به طور کلی با حرکت از شمال به جنوب استان گیلان ، ارتفاع از سطح دریا افزوده   می شود تا بالاخره در مناطق مرتفع جنوبی به وسیله سد عظیم سلسله جبال البرز مسدود می شود.
مقطع شمالی جنوبی از شهر رشتمقطع شمالی جنوبی از شهر رشت