۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

تجزیه و تحلیل نوع اقلیم

  1. عوامل اقلیمی : این عوامل عبارتند از : تغییرات دما ، رطوبت ، جریان باد ، میزان تابش آفتاب و زاویه آن و میزان بارندگی
  2. عوامل محیطی : این عوامل در کنار عوامل اقلیمی جزء لاینفک و موثر در جهات شکل گیری ساختمان می باشند. که می توانند از نوع مصنوع و انسان ساخت باشند و یا طبیعی
    • مصنوع و انسان ساخت  : دسترسی ها ، آب رسانی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، مدیریت شهری ( شهرداری ) و ضوابط تعیین شده از این سازمان
    • محیطی و طبیعی : این عوامل می توانند سطحی و یا عمقی باشند مانند فرم زمین ، شیب ، عوارض طبیعی زمین ، مسیل ها ، گسل ها و باتلاق ها
  3. عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی : این عوامل رابطه مستقیم به نوع فرهنگ ، سنت ، آداب و رسوم ، قومیت و عقاید دارند. به طور مثال قراردادن خانه رو به قبله ، قطع دید و اشراف همسایه به قسمت خصوصی خانه ها ، اندرونی ، بیرونی و امثال آنها البته لازم است برای انتخاب جهت مناسب یک ساختمان کلیه عوامل فوق و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر بررسی شود.

به طور کلی ، انتحاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین ، میزان نیاز به فضاهای خصوصی ، کنترل و کاهش صدا و دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد. مهمترین وظیفه معمار آن است که با توجه به شرایط حرارتی ، بهداشتی و روانی مورد نیاز ، ساختمان را در جهتی قرار دهد که بیشترین استفاده از نور خورشید حاصل شود.
در تمامی نظریه هایی که در مورد ارتباط جهت ساختمان با تابش آفتاب ارائه شده ، جهت جنوبی بهترین جهت برای ساختمان اعلام شده است . البته ، بی تردید ، این جهت باعث دریافت بیشترین مقدار انرژی خورشیدی در زمستان و کمترین آن در تابستان می شود.
با توجه به نمودارهای انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم در عرض جغرافیایی 37 درجه شمالی لزوم جذب حداکثر انرژی در زمستان و حداقل آن در تابستان در جداره های عمودی ، زاویه چرخش بنا مطابق شکل زیر در جهت جنوب با چرخش 0 تا 15 درجه به سمت شرق است . به جهت وجود باران های شدید از سمت غرب و شمال غرب ، توجه به باد غالب در منطقه بهتر است . علاوه بر موضوع تابش در جهت گیری ساختمان به موضوع بادها و جهت ریزش نیز توجه شود. بنابراین بهتر است که عرض ساختمان مواجه با باران مسدود و بسته باشد و از شکستگی و بازشوهای بزرگ در سمت غرب استفاده نشود.