۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

بررسی فضای سبز موجود

منطقه بیمارستان و بطور کلی شهر رشت از دید و منظر و طبیعت مناسبی برخوردار می باشد که بصورت طبیعی شکل گرفته است . با این وجود داخل پروژه فضای سبز ساماندهی شده ای منظور گردیده است که در ورود به پروژه سیمای شهری مناسبی را خلق نموده است . درصد زیادی از پارکینگ ها در داخل ساختمان پیش بینی شده است تا از فضای باز حداکثر استفاده را جهت طراحی محیطی سرسبز وزیبا نموده تا بیمارستان را  به فضایی سرشار از زیبایی های طبیعی تبدیل نماید.