۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر

بخش همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان پارس رشت در طبقه همکف جنب بخش اورژانس واقع بوده و دارای دو درب ورودی میباشد که یک درب مشترک با اورژانس بوده ومسیر انتقال بیماران بستری بخش ها و دیگری درب اصلی جهت ورود و خروج بیماران مزمن میباشد.
این بخش دارای چهار دستگاه همودیالیز بوده وبا توجه به قابلیت دستگاه RO امکان افزایش تا ۸تخت را دارد.بیماران به صورت روزانه تحت ویزیت متخصص کلیه بوده و ماهانه آزمایشات دوره ای انجام شده و کفایت دیالیزشان بررسی میگردد.

مواردیکه در این بخش انجام میپذیرد شامل:
همودیالیز بیماران مزمن به صورت رایگان با دفترچه های خاص
همودیالیز بیماران حاد بستری در بخش ها
استفاده از برنامه ocm online جهت ارزیابی کفایت دیالیز
تمام حقوق برای بیمارستان پارس محفوظ است. ارجاع و استفاده موردی از مطالب در دیگر سایت ها و رسانه های الکترونیک تنها با ذکر نام و درج لینک به همان مطلب .