۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

بخش آنژیوگرافی - Cath lab

بخش آنژیوگرافی واقع در طبقه دوم بیمارستان  روبروی بخش اتاق عمل جراحی قلب می باشد؛ با یک درب  ورودی مشترک با بخش پست آنژیوگرافی که در ابتدای ورودی بخش پذیرش آنژیو گرافی واقع شده است، این بخش دارای یک دستگاه آنژیوگرافی و یک تخت ریکاوری می باشد وجهت سهولت انتقال بیماران از داخل کت لب  به بخش پست آنژیو گرافی  متصل می باشد؛ این بخش دارای پزشکان متخصص قلب -اینترونشنال کاردیولوژیست و فوق تخصص اکو کاردیوگرافی می باشد؛
 
پرسیجرهایی که در این بخش صورت می پذیرد به صورت تهاجمی بوده و شامل موارد زیر می باشد

-آنژیو گرافی عروق کرونر
-آنژیوپلاستی عروق کرونر
-آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی رنال ؛کاروتید؛ شرائین مغز؛ اندام تحتانی
-بستن ASD;PDA
-تعبیه پیس میکرهای تک حفره ای؛ دوحفره ای؛ سه حفره ای؛ CRT
-بستن کویل
و همچنین این بخش آمادگی پذیرش بیماران MI را به صورت پرایمری دارد