۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذرaccess_time
Englishالعربية

آب و هوا

آب و هوای استان گیلان معتدل و مرطوب می باشد که ناشی از تاثیر آب و هوای کوهستانی البرز و دریای خزر است . این استان به دلیل همجواری با دریای خزر ، منطقه ای با رطوبت زیاد بوده و فصل خشکی در طول سال مدت زیادی دوام ندارد. ( در حدود یک ماه از نیمه خرداد تا نیمه تیر ) و در غالب اوقات باران می بارد . بارندگی در تمام نواحی استان به یک میزان صورت نمی گیرد و روزهای یخبندان کوتاه و پراکنده بوده و سرما بندرت از 1- تجاوز می کند. 
تقسیمات اقلیمی زمستانیتقسیمات اقلیمی زمستانی

تقسیمات اقلیمی تابستانیتقسیمات اقلیمی تابستانی
مطابق با تقسیمات اقلیمی صورت گرفته توسط کوپن شهر رشت و کلاً استان گیلان در منطقه معتدل و مرطوب و در حاشیه دریای خزر واقع گشته است و از آب و هوای مناسبی برخوردار است .
با توجه به نمودار باد غالب رشت در جهت غرب و در بعضی فصول به سمت شمال غربی می باشد.

میانگین سالانه دمای هوا در شهرستان رشت مرکز استان گیلان 15.9 درجه سانتیگراد است . میانگین حداکثر سالانه دمای هوا 20.6 و میانگین حداقل سالانه آن 11.3 درجه می باشد. اختلاف حداکثر و حداقل دمای سالانه 9.3 درجه است . میانگین دما در سردترین ماه یعنی ژانویه 6.8 درجه و در گرمترین ماه یعنی ژوئیه 25.2 درجه سانتیگراد می باشد. میانگین دمای فصلی در بهار 18.8 درجه ، در تابستان 24 ، در پاییز 13 و در زمستان 7.6 درجه می باشد. البته در ماه های تیر و مرداد تلفیق دما و رطوبت هوا گاهی شرایط سخت شرجی را پدید می آورد که معمولاً با بارندگی های تابستانه در منطقه شمال شکسته شده و شرایط دمایی مساعدی جایگزین می شود.
میانگین دمای ماهانه ایستگاه رشتمیانگین دمای ماهانه ایستگاه رشت

میانگین دمای فصلی ایستگاه رشتمیانگین دمای فصلی ایستگاه رشت
میانگین سالانه رطوبت نسبی هوا در رشت 81.9 درصد می باشد. این مقدار در سه ماه زمستان 85      درصد بوده و در گذار به طرف بهار اندکی کاهش می یابد بطوریکه مقدار آن از 80 درصد در آوریل ( فروردین ) به 76 درصد در ژوئن ( خرداد ) می رسد. میانگین رطوبت نسبی فصل بهار 78 درصد می باشد. در فصل تابستان رطوبت هوا با میانگین فصلی 78.5 در صد ، از 75 در صد در ژوئیه ( تیر ) به 83 در صد در سپتامبر( شهریور) می رسد  که بیانگر افزایش تدریجی رطوبت هوا در گذار به سمت پاییز است . هجوم توده هوای سرد از مراکز پرفشار شمالی به استان گیلان که از نخستین ماه های پاییز آغاز می گردد و جذب رطوبت توسط این توده هواها از منبع رطوبتی دریای خزر موجب بارندگی های وسیع پاییزه استان گیلان می گردد که به تبع آن رطوبت هوا نیز در این فصل سال بیش از سایر فصول می شود. بدین ترتیب فصل پاییز با میانگین رطوبت نسبی 86 درصد مرطوب ترین فصل سال در استان گیلان محسوب می گردد.
میانگین رطوبت ماهانه ایستگاه رشتمیانگین رطوبت ماهانه ایستگاه رشت
میانگین فصلی رطوبت ایستگاه رشتمیانگین فصلی رطوبت ایستگاه رشت
میانگین سالانه بارندگی در رشت 1359 میلیمتر می باشد. کم باران ترین سال طی 50 سال اخیر 1971 با 957.8 میلیمتر  و پرباران ترین سال طی این مدت سال 1972 با 1967.6 میلیمتر بارندگی می باشد. فصل پاییز پر باران ترین ماه در رشت اکتبر با میانگین ماهانه 215.4 میلیمتر و کم باران ترین ماه آن ژوئیه با 42 میلیمتر بارش می باشد. تعداد روزهای بارندگی در رشت 138 روز می باشد.
میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه رشتمیانگین بارندگی ماهانه ایستگاه رشت
میانگین فصلی بارندگی ایستگاه رشتمیانگین فصلی بارندگی ایستگاه رشت
مجموع ساعات آفتابی سالانه در رشت 1621 ساعت می باشد. این مقدار از کمترین ساعات آفتابی که حدود 89 ساعت در ماه دسامبر و بیشترین آن که حدود 220 ساعت در ماه ژوئیه متغیر است.
میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه رشتمیانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه رشت
مجموع سالانه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه رشتمجموع سالانه تعداد ساعات آفتابی ایستگاه رشت
میانگین سرعت باد سالانه در رشت 2.5 گره یا 1.4 متر بر ثانیه می باشد. کمترین سرعت باد حدود 2 گره یا 1.1 متر بر ثانیه در ژوئیه و بیشترین آن حدود 3.1 گره یا 1.7 متر بر ثانیه در ژانویه و فوریه می باشد. تندترین باد ثبت شده طی دوره آماری 60 گره یا 33.3 متر بر ثانیه در 10 اکتبر 1985 از جهت شمالی ( 350 درجه ) بوده است . جهت باد غالب رشت در تمام ماه های سال به جز سه ماه مه ، ژوئن و ژوئیه که 45 درجه ( شمال شرقی ) می باشد ، 270 درجه ( غربی ) است.
میانگین سالانه سرعت باد ایستگاه رشتمیانگین سالانه سرعت باد ایستگاه رشت
میانگین فصلی باد آرام ایستگاه رشتمیانگین فصلی باد آرام ایستگاه رشت