۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمنaccess_time
Englishالعربية

کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی بیمارستان پارس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان پارس، در بازدید اعتبار بخشی که توسط ارزیابان وزارت بهداشت صورت گرفت بیمارستان پارس موفق شد با نمره بسیار خوب درجه یک اعتبار بخشی ملی  در سال 1397 را کسب نماید. به دنبال کسب این امتیاز، احساس مسئولیت مضاعف در قبال ارائه خدمات مطلوب و ایمن به مراجعه کنندگان، با تمام توان استمرار خواهد یافت.
بی شک تلاش ها و پیگیری های مستمر تیم های مدیریت اجرایی،بهبود کیفیت و کلیه مسئولان واحدها و بخش های بالینی و غیربالینی مرکز زیر نظر تیم هماهنگ کننده متعهد و دلسوز در سطح بیمارستان پارس در کسب این رتبه بسیار تاثیرگذار بوده است.