۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهرaccess_time
Englishالعربية

فراخوان دعوت به همکاری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان پارس ، این بیمارستان جهت فعالیت در دفتر بهبود کیفیت از کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناس پرستاری آشنا به اعتبار بخشی  دعوت به همکاری می نماید.
ثبت نام فقط از طریق تکمیل فرم آنلاین در وب سایت بیمارستان پارس به آدرس زیر می باشد.

                                                                             تکمیل فرم ثبت نام آنلاین