۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مردادaccess_time
Englishالعربية

شبکه ارتقاء سلامت بیمارستان پارس راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان پارس،  شبکه تلویزیونی ارتقاء سلامت بیمارستان پارس  که  یک  کانال تلویزیونی آنالوگ داخل بیمارستانی است، راه اندازی شد، هدف از راه اندازی این کانال تلویزیونی  ارتقاء سلامت و اثربخشی درمان از طریق بهبود روش زندگی بیماران و توسعه فرهنگ پیشگیری در سطح جامعه می باشد تا با مشارکت بیمارستان پارس در نهادینه کردن این فرهنگ، نقش موثری در کاهش سرانه هزینه های سلامت کشور از طریق پیشگیری و ارتقاء سلامت ایفا نماید.
گفتنی است برنامه های آموزشی با محوریت پیشگیری و ارتقاء سلامت  در موضعات متنوعی همچون دیابت، فشارخون، آسم، کبد چرب و ... در قالب فیلم  آموزشی بطور مداوم از کانال یک آنالوگ بیمارستان پخش می شود و در اتاقهای بیماران قابل دسترسی می باشد.