۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمنaccess_time
Englishالعربية

دعوت به همکاری کارشناس تغذیه

بیمارستان پارس جهت تکمیل کادر خود به  کارشناس تغذیه به شرح زیر نیازمند می باشد.

- دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد تغذیه
-  حداقل 2 سال سابقه کار در واحد تغذیه بیمارستان
-مسلط به رژیم درمانی
- حداکثر سن 35 سال

فقط فرم هائی که به طریق Online از طریق سایت بیمارستان پارس همکاری با ما کامل شده باشند دارای اعتبار و پیگیری خواهند بود.