۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمنaccess_time
Englishالعربية

دعوت به همکاری جهت تکمیل کادر مالی

بیمارستان پارس جهت تکمیل کادر مالی خود به افراد به شرح زیر نیازمند است 
1- مدیر درآمد
- دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت
- سابقه کارمفید 10 سال در امور مالی بیمارستان جنرال
-مسلط به سیستم بیمارستانی HIS
- توانایی تحلیل صورتحساب
-آشنایی کامل با کتاب ارزش های نسبی
-اشراف کامل به امور قراردادهای بیمه های مختلف

2 - کارشناس ترخیص
- دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت
- سابقه مفید 3 سال در کار ترخیص
-مسلط به سیستم بیمارستانی HIS
-مسلط به کتاب ارزش های نسبی
-مسلط به امور قراردادهای بیمه های مختلف

فقط فرم هائی که به طریق Online از طریق سایت بیمارستان پارس همکاری با ما کامل شده باشند دارای اعتبار و پیگیری خواهند بود.