۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ديaccess_time
Englishالعربية

برگزاری مانور امداد و نجات و تخلیه اضطراری در بیمارستان پارس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان پارس، همزمان با هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و هفته ایمنی در برابر زلزله، مانور فرضی  امداد و نجات و تخلیه اضطراری با همکاری سازمان هلال احمر در بیمارستان پارس برگزارشد. این مانور با برنامه ریزی از پیش تعیین شده و با هماهنگی مدیریت بحران بیمارستان در بخش اورژانس بیمارستان پارس برگزار شد. قبل از برگزاری مانور تخلیه، آموزش های لازم در تالار اجتماعات بیمارستان ارائه شد و سپس پناه گیری صحیح در بیمارستان، حمل و انتقال مصدومان، و همچنین انجام عملیات امداد و نجات بصورت عملیاتی تمرین شد. سوپروایزر، مسئول هماهنگی بحران بیمارستان،  در محل حادثه فرضی حاضر شدند و بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده نسبت به تخلیه بیماران و همراهان از بخش و رسیدگی به مصدومان اقدام کردند.
گفتنی است، با توجه به امکان بروز حوادث غیر مترقبه انجام چنین مانور هایی برای آمادگی هر چه بیشتر کارکنان  به منظور پیشگیری و کاهش خسارات و تلفات احتمالی الزامی است و این مانور با هدف افزایش ارتباط سازمانی، تمرین و فراخوان نیروها در بحران ها، هماهنگی و تعامل بین نیروهای درون سازمانی به منظور آمادگی هر چه بیشتر در مواجه با بحران های طبیعی و حوادث غیر مترقبه اجرا شد.